Tin hoạt động

Tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ bảo vệ rừng năm 2019 tại Đăk Lăk.

Cập nhật ngày:  22/10/2019

Nhằm phổ biến, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn quy định khác liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và lực lượng bảo vệ rừng một số vùng trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng cơ sở nhằm có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Tô Xuân Đam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV phát biểu khai mạc khoá tập huấn

Từ ngày 22/10 – 26/10/2019, tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã tổ chức “ Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, lực lượng bảo vệ rừng cấp xã và cộng đồng dân cư tại một số vùng trọng điểm năm 2019 tại tỉnh Đăk Lăk”

Tham dự khoá tập huấn có Đ/c Tô Xuân Đam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV; Đ/c Bùi Sanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV; Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Đội KLCĐ&PCCCR và giảng viên Trường quản lý cán bộ Nông nghiệp & PTNT II và 50 học viên đến từ VQG Yok Don, KBTTN Kon Chư Răng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lăk, KBTTN Ea Sô,...

Tại khoá tập huấn các đại biểu đã được giảng viên của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT II và Chi cục Kiểm lâm vùng IV tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ bảo vệ rừng với các nội dung chính:

- Phổ biến, tuyên truyền triển khai thực thi Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kết thúc khoá tập huấn học viên tại các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị chủ rừng nắm rõ được các nội dung về Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, từ đó nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng,…nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Một số hình ảnh khoá tập huấn:

Toàn cảnh khoá tập huấn

TS. Nguyễn Trung Đông trình bày với các học viên về Luật Lâm nghiệp

Học viên và giảng viên trao đổi về các khó khăn, vướng mắc tại địa phương

Bài và ảnh: Trần Hà – Chi cục Kiểm lâm vùng IV